Διακρίσεις Οίνων

Estate

Ασύρτικο - Λαγόρθι

Mundus Vini Summer Tasting 2023 | Εσοδεία 2019

Berliner Wine Trophy 2022 | Εσοδεία 2019

Mundus Vini 2020 | Εσοδεία 2018

Mundus Vini 2022 | Εσοδεία 2019

Mundus Vini 2022 | Εσοδεία 2019

Μαυροδάφνη - Μαύρο Καλαβρυτινό

Berliner Wine Trophy 2013 | Εσοδεία 2008

Berliner Wine Trophy 2015 | Εσοδεία 2010

Berliner Wine Trophy 2016 | Εσοδεία 2011

Berliner Wine Trophy 2022 | Εσοδεία 2014

Berliner Wine Trophy 2022 | Εσοδεία 2015

Decanter 2017 | Εσοδεία 2012

Mundus Vini 2014 | Εσοδεία 2009

Mundus Vini 2015 | Εσοδεία 2010

Mundus Vini 2016 | Εσοδεία 2011

Mundus Vini 2017 | Εσοδεία 2012

Mundus Vini 2018 | Εσοδεία 2013

Mundus Vini 2021 | Εσοδεία 2014

Mundus Vini 2022 | Εσοδεία 2019

Decanter 2015 | Εσοδεία 2009

Decanter 2018 | Εσοδεία 2013

Decanter 2019 | Εσοδεία 2013

Decanter 2023 | Εσοδεία 2015

Weinwinrtschaft 2012 | Εσοδεία 2007

Mundus Vini 2014 | Εσοδεία 2009

Mundus Vini 2018 | Εσοδεία 2014

91+ points | Εσοδεία 2013

Syrah

Berliner Wine Trophy 2015 | Εσοδεία 2008

Berliner Wine Trophy 2018 | Εσοδεία 2011

Mundus Vini 2017 | Εσοδεία 2010

Mundus Vini 2019 | Εσοδεία 2012

Mundus Vini 2018 | Εσοδεία 2011

Mundus Vini 2022 | Εσοδεία 2014

Mundus Vini 2022 | Εσοδεία 2019

91+ points | Εσοδεία 2011

Cabernet Sauvignon

Berliner Wine Trophy 2015 | Εσοδεία 2008

Berliner Wine Trophy 2016 | Εσοδεία 2009

Berliner Wine Trophy 2018 | Εσοδεία 2012

Berliner Wine Trophy 2022 | Εσοδεία 2013

Berliner Wine Trophy 2023 | Εσοδεία 2014

Mundus Vini 2016 | Εσοδεία 2009

Mundus Vini 2017 | Εσοδεία 2010

Mundus Vini 2018 | Εσοδεία 2011

Mundus Vini 2014 | Εσοδεία 2008

Mundus Vini 2022 | Εσοδεία 2013

Mundus Vini 2022 | Εσοδεία 2019

Decanter 2018 | Εσοδεία 2012

Decanter 2018 | Εσοδεία 2013

2017 | Εσοδεία 2009

92 points | Εσοδεία 2013

91 points | Εσοδεία 2009

Cuvee III

Cuvee III White

Berliner Wine Trophy 2016 | Εσοδεία 2014

Berliner Wine Trophy 2019 | Εσοδεία 2018

Berliner Wine Trophy 2020 | Εσοδεία 2019

Berliner Wine Trophy 2023 | Εσοδεία 2021

Mundus Vini 2018 | Εσοδεία 2017

Mundus Vini 2019 | Εσοδεία 2018

Decanter 2023 | Εσοδεία 2021

88 points | Εσοδεία 2017

Cuvee III Red

Berliner Wine Trophy 2022 | Εσοδεία 2019

Mundus Vini 2016 | Εσοδεία 2014

Berliner Wine Trophy 2018 | Εσοδεία 2017

Varietals

Pinot Noir

Berliner Wine Trophy 2022 | Εσοδεία 2020

Mundus Vini | 2023 | Εσοδεία 2020

Ασύρτικο

Mundus Vini 2022 | Εσοδεία 2021

Μαλαγουζιά

Berliner Wine Trophy 2016 | Εσοδεία 2015

Berliner Wine Trophy 2021 | Εσοδεία 2020

Frankfurt International Trophy 2022 | Εσοδεία 2021

Mundus Vini 2023 | Εσοδεία 2022

Decanter 2018 | Εσοδεία 2016

Μοσχάτο

Berliner Wine Trophy 2015 | Εσοδεία 2014

Berliner Wine Trophy 2018 | Εσοδεία 2017

Mundus Vini 2019 | Εσοδεία 2018

Mundus Vini 2015 | Εσοδεία 2014

Mundus Vini 2018 | Εσοδεία 2017

Frankfurt International Trophy 2022 | Εσοδεία 2021

Decanter 2017 | Εσοδεία 2016

Μέγα Σπήλαιο Sauvignon Blanc

Berliner Wine Trophy 2022 | Εσοδεία 2022

Μαύρο Καλαβρυτινό Merlot

Mundus Vini 2016 | Εσοδεία 2014

Berliner Wine Trophy 2016 | Εσοδεία 2014

Mundus Vini 2019 | Εσοδεία 2018

Rosé

Μέγα Σπήλαιο Rosé

Berliner Wine Trophy 2022 | Εσοδεία 2022

Limited

Μέγα Σπήλαιο Orange Wine

Roditis/Malvasia | Εσοδεία 2016